БРОЙ 1 | МАРТ 2011

Чакрите – същност и функции с Вера Павлова Чакрите направляват и хармонизират енергийния поток в различните органи и упражняват влияние върху хормоналните жлези, регулиращи процесите в човешкото тяло. Чрез чакрите фината прана от астралното тяло се преобразува в енергия за физическото...