Всичко е в твоите ръце

Всичко е в твоите ръце

Поздравявам те за това, че си избрал тази книга. Това означава, че ти вече си тръгнал по Пътя, като си взел решение да бъдеш активен участник в собствения си живот и съзнателен творец на своето здраве.

Защо един човек е здрав, а друг – болен? Защо някой е щастлив и преуспял, а друг е нещастен и беден? Защо за едни от нас животът е изпълнен с тревоги, притеснения и провали, а за други – с радост и с безброй възможности? Защо едни са непоправими песимисти и като че ли наистина привличат бедите, а други са изпълнени с вяра и оптимизъм? Защо в компанията на едни хора се чувстваме прекрасно, а за други не искаме и да чуем? Защо някои успяват да се излекуват от тежки и дори „нелечими“, според съвременната медицина, заболявания, а други дълги години не могат да се справят с безобидни оплаквания и боледуват много по – често от останалите?
Необходимостта да се дадат отговори на тези и на редица други въпроси, които ежедневно ми задават моите пациенти, а също и лекарите и фармацевтите на които преподавам ме мотивираха да напиша тази книга. Постарал съм се по достъпен начин да разкрия истини за здравето и болестта. Истини, много от които ми бяха предадени от моите учители и моите родители (и двамата – лекари) и такива, до които съм стигнал на базата на много четене и на повече от 20 години собствен опит в областта както на конвенционалната, така и на така наречената алтернативна медицина. Усилията ми целяха да обясня възможно най – разбираемо някои основни принципи за постигане и поддържане на добро здраве. Спазването на тези принципи ни позволява да отключим оздравителния потенциал, който притежаваме и да постигнем една по-висока степен на духовна осъзнатост. Написах тази книга за моите пациенти, както и за всички останали хора, които чрез по – задълбочено познаване на себе си и на своите възможности, биха искали да подобрят здравето си и да бъдат по – успешни в живота. Описаните начини, чрез които можем да влияем на здравословното си състояние и да получим желаните резултати, правят тази книга неоценим помощник на хората с чести и хронични здравословни проблеми, а и на тези, които са здрави и искат да запазят това прекрасно състояние. От гледна точка на натрупания опит, който имам и на обратната информация, която получавам непрекъснато от други специалисти, с които съм споделил своите знания, мога със сигурност да потвърдя, че предложената от мен методика действа при всички обстоятелства и че ако правилата ú се спазват, тя дава толкова сигурни резултати, колкото и методиките от арсенала на точните науки. Дори и да страдате от най-тежкото заболяване, вие можете да подобрите състоянието си, ако извървите стъпките, които ви предлагам. Защото ако мислите и действате по Подходящия начин, със сигурност ще събудите спящия във Вас великан.

Положих максимални усилия за това, книгата да се превърне в нещо като мотивиращ практически наръчник за тези от вас, които са осъзнали, че трябва да се погрижат за здравето си, но не знаят от къде да започнат и как да го направят. Тук ще намерите лесно изпълними упражнения и методики, които можете да включите във вашето ежедневие, без да се нуждаете от специални условия и от много пари. За дългите години практика като лекар съм имал възможността да контактувам с хиляди пациенти. Мнозина от тях бяха изминали стотици и хиляди километри за дойдат при мен, обикновено след препоръка от доволен пациент или от лекар, и това бе индикация, че системата, която разработвах в течение на годините върши работа. Сигурен съм, че прилагайки на практика наученото в тази книга, вие ще почувствате постепенно събуждане на неподозирана сила и енергия във вас. Това усетих аз самият, когато преди много години тръгнах по този път. Това споделиха с мен и пациентите и приятелите, които ми повярваха, положиха усилия и успяха да станат истински творци на собственото си здраве.
Докато прелиствате страниците на тази книга, надявам се, ще откриете полезна информация, която не само ще спомогне за подобряване на здравето ви, но и ще повиши качеството на професионалния и личния ви живот, като ви направи не само по-здрави, но и по-осъзнати и по-духовни същества. Избрал да бъде силен, вместо слаб и хленчещ, предпочел свободата и активната позиция пред зависимостта от лекари и лекарства, почувствал се спокоен и уравновесен, човекът развива качества, които му помагат да бъде успешен не само в областта на здравето, но и във всяка област от живота си… Моля ви да ми пишете или да ми пратите имейл, за да споделите по какъв начин тази книга е променила вашия живот. Ще направя всичко възможно, за да ви отговоря лично и възможно най – бързо.