БРОЙ 11 | ЯНУАРИ 2012

древните българи и йога, йогасутра, психология на кармата
Цена:

тема на броя: Корените на древните българи и йога

с Кирил Коларов

По време на експедицията Хималаи – 94, организирана от Българска федерация по йога, Свами Читананда разчита руническите надписи на бронзовата розетка от Плиска: „Преодолей двойнствеността чрез йога, освободи се от страданията чрез йога.“

„Йога Сутра“ на Патанджали – теоретична или практична мъдрост

с Ямуна

Патанджали е древноиндийски мъдрец и философ, оставил след себе си запазения и до днес писмен труд Йога сутра, в който е описана същността на Йога – знание, което преди това се е предавало устно от учител на ученик. Йога сутра е написан на санскрит и поради многозначността на езика съществуват много различни преводи, тълкувания и коментари.

Българска йога асоциация

Стремежът на сдружението е представяне и разпространяване на утвърдената система Сатянанда йога по начина, преподаван от парамахамса Сатянанда и неговия приемник парамахамса Ниранджанананда. Тя съчетава практики от древните традиции, приспособени към потребностите на съвременното общество.

Психология на кармата

с Любомир Розенщайн

Нашата карма, всъщност, е навикът да мислим по определен начин. Мислите са нашата способност да приемаме и подреждаме информацията от външния свят, която формира представата ни за света чрез видяното, чутото и усетеното.

Защо Индия? Защо точно Индия?!

с ЯнаХа

От дете имам едно особено усещане за Индия. Твърде вероятно е асаните да са провокирали този необясним интерес – както към йога, така и към нейната родина. Баща ми ни учеше да седим в Лотос и да правим Пашимонтанасана, а той самият сутрин оставаше дълго в Ширшасана и като го гледах се чудех дали, стъпила на земята, не съм в грешната посока.

Как да подобрим емоционалното си здраве

с Анна Павлова

Според йога тайната на нашето щастие се намира в нас самите и е свързана с ума и неговия източник – Себето. Когато познаем източника, се превръщаме в еволюирала личност в мислите и делата и щастието е напълно достижимо.

Панчакарма или петте вида пречистване на тялото

с Чандраканти Даси

Панчакарма е наука за подмладяване и възстановяване на органите и тъканите на тялото. Тя засилва неговите регенеративни и автоизцеляващи функции по напълно естествен начин. Панчакарма процедурите освобождават тялото от негативното влияние на вредните натрупвания и възстановяват равновесието на дошите.

Границите на идентичност и принадлежност

с Тинка Митева

Идентичността характеризира самоопределянето ни като личност – усещането за това, което сме и по какво се различаваме от другите. През целия си живот – от детството до старостта, човек непрестанно опознава, преживява и утвърждава своето подобие и различие от другите като се сравнява и разграничава от тях.

Основни съображения за отношението ни към здравето и болестите

с д-р Димитър Пашкулев

Обикновено си мислим, че сме здрави, когато липсва по-остра болка и не са налице обезпокоителни признаци. Уви, пренебрегваме фактите, които говорят, че сме се примирили, както с дребните сигнали за физическо неразположение, така и с хроничните, често пъти сериозни емоционални, социални и духовни кризи.

Бали – едно далечно пътешествие към себе си

с Теодора Рачева

Когато кажа Бали, първото усещане е тотално вътрешно разливане – сякаш топлината и влагата на магическия остров се вливат във вените ми и ме връщат към знойните следобеди, пропити с тотална любов. Дори най-суровият човек се размеква от радостта и усмивките на островитяните, които с такава любов ти предлагат услугите си, че няма как да устоиш.

практика: Комплекс за релаксация на гърба

с Александра Вукашинович – Шалиграм

Ежедневието ни е изпълнено със стресови ситуации и тревоги от различно естество. Негативното им въздействие се отразява върху раменете и позата на гръбнака. Системното раздвижване на тези части на тялото подобрява стойката, води до цялостна релаксация и положителен поглед на живота.