БРОЙ 30 | ОКТОМВРИ 2013

Адвайта Веданта
Цена:
КОЛЕКЦИОНЕРСКО ИЗДАНИЕ

тема на броя: Адвайта Веданта – кратък исторически преглед

Живко Стоилов

От този брой започва поредица за Адвайта Веданта, недуалистичната Веданта, която оформя своя облик благодарение на Ади Шанкарачаря (788-820 г. сл.н.е). В първата статия авторът прави кратък исторически преглед на Ведите и за мястото им в древната и съвременна култура на Индия.

Как да общуваме според аюрведа

Чандраканти Даси

Когато общуваме, без целенасочено да търсим недостатъците у другите, можем да постигнем удовлетворяващ диалог. Подобно поведение предотвратява редица конфликти и дава възможност за установяване на спокойствие и равновесие. То предполага да познаваме характеристиките на трите типа хора според три-доша – Вата, Питта и Капха.

Клетъчно осъзнаване

с Георги Христов

За да постигнем истинска промяна и осъзнаване в новата епоха, е необходимо да слезем на клетъчно ниво. Това е първата стъпка по пътя на истинската транс-формация в светлина, за което говорят съвременните пророци. Сега е най-подходящият момент да осъзнаем какво представляват клетките и какво правят непрестанно за нас. Защото те са истински химически лаборатории, които, докато изричаме думата „клетка“, извършват 3600 операции – а ние дори си нямаме и представа за това.

Интервю със Свами Махешананда

въпроси: Десислава ел Хаким

„Практическите аспекти на йога са тези, които са от голяма полза – не амбицията да се пробуди Кундалини, а практиките за хармонизиране на тялото, ума и емоциите. Следването на заложените в йога принципи за ненасилие и честност променят и отношението ни към действителността.Тантра ни учи на умението да съчетаваме положителните и отрицателните аспекти на живота.“

Йога и хранене

Свами Вивекамурти

Правилната диета е много важна за здравето на тялото, но нещо, което често се пренебрегва, е въздействието на храните върху състоянието на ума. Върху ума оказва влияние не само химическият състав, но и вибрацията на храната. Състоянието на ума по време на приготовлението на храната и по време на нейната консумация променя вибрацията на храната и биохимичните процеси в храносмилателната система. Ако не сме спокойни, докато се храним, тялото ни няма да произведе ензимите, необходими за храносмилането, и много от полезните съставки просто ще преминат през тялото ни, без да бъдат оползотворени.

Мислите и ума

Анна Павлова

Мисълта е жизнена и непреодолима сила. Казва се, че създаденият мисловен свят е много по-реален от физическата вселена. Мисълта е живо нещо. Всяка промяна в мисълта води до промяна във вибрациите на материята. Всяка мисъл има определена форма и име. Формата е по-грубото проявление, а името – по-фината й част. Веднага щом умът започне да мисли, в него се надигат имена и форми. Така ние откриваме, че всяка наша идея се свързва с някаква дума като нейно съответствие. Езиците се различават, но мислите са еднакви.

Отговорността да бъдем разбрани е в нашите ръце

Краси Проданов

От малки изграждаме старателно представите си за света, вкопчваме се в утвърдените и наложени схващания така, както в детската градина хващахме на пешеходната пътека детенцето пред нас – знаем, че изпуснем ли го, е опасно да минем от другата страна. Езичеството е именно неясната представа за нещата. Колкото повече има неяснота около идеята и вярата, която следваме, толкова по-голяма е собствената ни отговорност да бъдем разбрани.

Индолозите – модерните отшелници от света на невежеството

проф. Татяна Евтимова

Пътят на индологията има начало, но няма край. Сигурна съм, че тя е наука, завещана на бъдещето. Бъдещето, което ние всеки миг превръщаме в настояще, и което може да бъде управлявано с лостовете на образованието. Науката за Индия спомага да разберем мъдростта на държавното управление и тънкостите на дипломацията; да разберем защо когато една държава превърне в приоритет науката и образованието, тя се развива успешно и се стабилизира; да проследим пътя на редица научни постижения, които днес чертаят контурите на динамично глобализиращия се свят.

Кармичен мениджмънт – да се погледнем от друг ъгъл

Росица Божкова

Карма е следствието от менталните отпечатъци, посяти в миналото. Каквото сме направили на някого, то ще се върне при нас – не че някой ни наказва. Дори никой да не знае за нашите мисли и действия, достатъчно е ние да знаем. Това именно посява семе в ума, което остава там като отпечатък. Нашият ум помни всичко – всичко, което виждаме, чуваме, мислим, се записва.

Да превърнем пустинята в оазис

Тиртха Махарадж

За да прекосим пустинята и достигнем оазиса, се нуждаем от нагласата „Умри, за да живееш“ – да умрем за относителния свят и да заживеем за вечната, абсолютна истина. Защото дори в материален аспект да имаме всичко, в духовен винаги ще ни липсва нещо, което може да ни дари единствено духът.

Нашето тяло

Тинка Митева

Начинът, по който изглежда тялото ни, не е случаен – той е отражение на начина, по който живеем. Когато човек страда, и тялото му страда, защото то е проява на физическата реалност. Всеки от нас има своя начин, по който държи тялото си. Начин, създаден още в ранните години на детството. Тази застинала стойка на детето в нас е материален израз на нашия характер. Затова ако ни се иска да разберем по-добре човека срещу нас, е необходимо да заемем неговата поза и по този начин, чрез нашето тяло, можем да открием напрегнатите зони в тялото на другия.

Притчите на Изтока: Брадата на мъдреца

Стефания Димитрова

Йога у дома: Йога практика, съобразена с личната доша

Снежанка Милошева

45-минутен, общоукрепващ и антистресов комплекс, подходящ за широк кръг хора. Като съобразявате въздействието на асаните върху всяка доша и използвайки специфичните варианти, можете да го адаптирате към вашата индивидуална конституция.