БРОЙ 35 | АПРИЛ 2014

мозък и ум, брахмачаря, басти
Цена:

тема на броя Мозък и ум

с Анна Павлова

В модерната наука умът е психологическа субстанция, но за йога той е енергийна субстанция, чиито параметри могат да се измерят. Умът е материя, мисълта – също. Есенцията на гнева, страха, отвращението е енергията. Всички чувства, които изпитваме, имат своята честота. Мисълта е вибрация, тя притежава тегло, цвят, скорост и архетипна стойност. Умът е като айсберг, ние виждаме само част от него, но по-съществената част остава под повърхността.

Принципите на Ин и Ян в йога

с Жоро Христов

Аспектите на Ин и Ян се наблюдават и в йога практиката. Повечето от нас започват заниманията по йога, за да се погрижат за тялото и неговото здраве, да укрепят мускулите. Тренираме, все едно сме във фитнес салон – това е проявлението на мъжката енергия, или аспекта Ян. Много от практикуващите стигат дотук. А в йога има и Ин аспект…

Четирите ашрама: брахмачаря

с Живко Стоилов

Брахмачаря е период на цялостно, холистично образование, твърде различно от стеснения модел на днешното профилирано обучение, насочено единствено към кариерно развитие и добиване на материални облаги.

Интервю с Kaйетана Роденас

„Въпреки че има нужда от правила и дисциплина, трябва да оставяме децата да творят, да бъдат по-креативни и себеизразителни. Мисля, че съвременното общество не дава тази свобода. Внушава конкретна посока, придобивки и цели, и който не ги постигне, е никой, просто поредният аутсайдер. Не до това се свежда животът в крайна сметка. Важно е да се вслушваме в сърцето си.“

Изпълнение на Тадасана Б

с Кристос Павлу

Тадасана е в основата на всички изправени пози и правилното й изпълнение е от особена важност за цялостната йога практика. След усвояване на вариант А, практукуващият може да пристъпи към вариант Б.

Басти – промиване с лечебни масла

с Чандраканти Даси

Басти е аюрведическа процедура за промиване на части от тялото с лечебни масла, с цел профилактика и лечение на различни заболявания. Басти балансира Вата доша, като по този начин спомага за цялостното възстановяване на тялото и регулирането на жизнените функции.

Фотографията като медитация

с Любомир Розенщайн

В бързия делник на XXI век имаме нужда от инструмент, подобен на внезапната спирачка във влака, който макар и за мигове да ни извежда встрани от инерционните сили на хаоса и високата скорост. Този инструмент може да бъде фотоапаратът.

Йога за повече творчество

със Свами Махешананда

Творчеството ни дарява с усещането за „тук и сега“, за будност и живост. Независимо дали става дума за изкуство, или за прилагане на повече креативност в ежедневието, медитацията и йога могат да бъдат особено благотворни за себеизразяването и себереализацията.

Какво означава напред, когато се отнася за времето

с Анета Атанасова

Хората, възприемащи себе си като активни – тези, които са автори на събитията в живота си, използват метафората за движещия се Аз. По-пасивните личности, очакващи събитията да им се случат, използват метафората за движещото се време.

За правилното изписване и произнасяне на понятия от хинди и санскрит, част I

с Ели и Ники

Деванагари, както се нарича азбуката на санскрит и хинди, е буквена система, която се състои от 50 знака. Поради фонетичните й особености, често наименования, свързани с индийската философия, литература, история, религии и пр. биват произнасяни или изписвани погрешно на български език.

Одухотворяване на бизнеса или комерсиализиране на духовността

с Мокша

Когато грижата за цялото творение, обединяващо т.нар. противоположности като Аз и другите, физическо и духовно, учител и ученик, станат мотивиращият фактор зад действията на духовните професионалисти, тогава бизнесът ще започне да се одухотворява.

Храни се зелено, живей засмено

с Vita Rama

Храните в зелен цвят са от изключително значение за нашия организъм, защото го снабдяват с кислород. Не по-малко важни за здравето ни са съдържащите се в тях ензими, хлорофил, витамини и минерали.

практика Йога практика за добро здраве на очите

с Татяна Атанасова