Контакти

Адрес на редакцията
гр. София 1000
ул. Хан Аспарух 52, ет.2, ап.3

Абонамент и разпространение
тел. 0894 542 299

Рекламен отдел
тел. 0888 230 772

 

Остави съобщение

Тема (задължително)

Съобщение

Подател

Email (задължително)